Δρόμος του Τσίπουρου

Δρόμος του Τσίπουρου

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Εγγραφή στον 9ο Δρόμο του Τσίπουρου

Ημερομηνία του αγώνα: Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019
Τόπος: Ροδοχώρι Νάουσας