Εγγραφή στο 1st Rodochori Night Trail

Εγγραφή στο 1st Rodochori Night Trail

Εγγραφή στο 1st Rodochori Night Trail

Ημερομηνία του αγώνα: Σάββατο 7 Αυγούστου 2021
Τόπος: Ροδοχώρι Νάουσας