Πρόγραμμα

9ος Δρόμος του Τσίπουρου

9ος Δρόμος του Τσίπουρου

Η αθλητές μπορούν να συμμετέχουν σε μία από τις ειδικά σχεδιασμένες διαδρομές.

Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ
30 ΝΟΕΜΒΡΗ 2019

1.ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΩΡΑ 7.30
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 7.30 ΕΩΣ 9.00
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 7.30 ΕΩΣ 9.15
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΛΑΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 8.00 ΕΩΣ 9.15
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 8.00 ΕΩΣ 9.30

2.ΩΡΑ ΕΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 09.15
ΠΙΘΑΝΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 11.55
ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 09.30
ΠΙΘΑΝΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 09. 40
ΛΑΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 09.45
ΠΙΘΑΝΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 10. 15
ΚΛΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 09.55
ΠΙΘΑΝΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 11. 00

Day 1

Saturday, Novemer 30th, 2019